top of page

​Bienvenue chez Husse !

​ 
Pourquoi vous déplacer et payer plus cher alors que Husse peut vous livrer gratuitement à domicile des aliments hyper premium avec certificat de garantie ?

 

Etant propriétaire d'un chien ou d'un chat, vous pensez probablement que rien n'est assez bon pour votre animal favori : manger des aliments complets contenant des ingrédients de Qualité est la première garantie pour une vie équilibrée de votre chien ou de votre chat.
Mais Qualité ne veut pas nécessairement dire plus cher ou obligation de se rendre dans des magasins spécialisés.
De plus en plus de Clients en Europe nous découvrent et décident d'acheter chez Husse. En effet, depuis le début commercial en 1987, nous avons une progression de 40 % chaque année. Aujourd'hui, nous avons plusieurs centaines de milliers de Clients satisfaits en Scandinavie mais aussi dans toute l'Europe ainsi qu'aux USA et en Asie.

 

 

 

​​​ 

La rapidité de notre croissance s'explique par le fait que nous gagnons régulièrement de nouveaux Clients mais aussi par le fait que nous pouvons les garder.

 

Si vous n'êtes pas encore Client(e) chez Husse, nous espérons que vous voudrez bien essayer notre gamme d'aliments et notre service de haute Qualité. Nous pouvons aussi vous promettre que vous ne le regretterez pas. Nous sommes également sûrs que votre chien ou votre chat vous remerciera.

eshop-click.jpg

Welkom bij Husse !

 
Waarom u verplaatsen en meer betalen indien Husse u gratis aan huis komt leveren hyper premium voeding met een garantiebewijs
 ?


Indien u eigenaar bent van een hond of kat denkt u waarschijnlijk dat niets goed genoeg is voor uw lievelingsdier : volwaardige voeding die enkel Kwaliteitsingrediënten bevat is een eerste verreiste voor een evenwichtig leven van uw hond of kat.
Maar Kwaliteit wil niet noodzakelijk zeggen duurder of zich moeten verplaatsen naar een speciaalzaak.
Meer en meer Klanten in Europa ontdekken ons en besluiten te kopen bij Husse.
En jawel, sinds het commerciëel begin in 1987, kennen wij een groei van 40 % elk jaar.
Vandaag, hebben wij meerdere honderdduizenden tevreden Klanten in Scandinavië en ook in gans Europa, VS en Asia.

 

 

 

 

De snelheid van onze groei verklaart zich in het feit dat wij regelmatig nieuwe Klanten aantrekken maar ook in het feit dat wij onze Klanten kunnen behouden.

 

Indien u nog geen Klant bent bij Husse, dan hopen wij dat u ons voedingsgamma en onze hoge Kwaliteitsservice alvast wilt uitproberen. Wij kunnen u beloven dat u er geen spijt van zal krijgen. Wij zijn er eveneens zeker van dat uw hond of kat u hiervoor heel dankbaar zal zijn.​

 

eshop-click.jpg
bottom of page