Eleveurs, Fokkers, Breeders, Züchter & Pros ?

 

En tant que Professionnels, vous pouvez commander directement chez nous.

C'est avec grand plaisir que nous prendrons contact avec vous

pour déterminer ensemble les conditions de notre collaboration.

Envoyez votre demande - avec vos coordonnées - sur pro@husse.be !

Vous achetez par palette ?  Un Super prix vous sera accordé.

__________

Als Professionals kunt u rechtstreeks bij ons bestellen.

Met veel plezier nemen wij contact met u op

om samen de voorwaarden voor onze samenwerking te bepalen.

Stuur uw aanvraag - met uw gegevens - naar pro@husse.be !

U koopt per pallet ?  Een Superprijs wordt U toegekend.

__________

As Professionals, you can order directly from us.

It is with great pleasure that we will contact you

to jointly determine the conditions of our collaboration.

Send your request - with your details - to pro@husse.be !

You buy by pallet ?  A Super Prize will be awarded to You.

__________

Als Profis können Sie direkt bei uns bestellen.

Gerne setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung,

um gemeinsam die Bedingungen unserer Zusammenarbeit festzulegen.

Senden Sie Ihre Anfrage - mit Ihren Angaben - an pro@husse.be !

Sie kaufen per Palette ?  Sie erhalten einen günstigen Preis.