top of page

Eleveurs, Fokkers, Breeders, Züchter & Pros ?

 
E
n tant que Professionnels, vous pouvez commander directement chez nous.
C'est avec grand plaisir que nous prendrons contact avec vous
pour déterminer ensemble les conditions de notre collaboration.
Envoyez votre demande - avec vos coordonnées - sur master@husse.be !

Vous achetez par palette ?  Un Super prix vous sera accordé.
__________

Als Professionals kunt u rechtstreeks bij ons bestellen.
Met veel plezier nemen wij contact met u op
om samen de voorwaarden voor onze samenwerking te bepalen.
Stuur uw aanvraag - met uw gegevens - naar master@husse.be !

U koopt per pallet ?  Een Superprijs wordt U toegekend.
__________

As Professionals, you can order directly from us.
It is with great pleasure that we will contact you
to jointly determine the conditions of our collaboration.
Send your request - with your details - to master@husse.be !

You buy by pallet ?  A Super Prize will be awarded to You.
__________

Als Profis können Sie direkt bei uns bestellen.
Gerne setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung,
um gemeinsam die Bedingungen unserer Zusammenarbeit festzulegen.
Senden Sie Ihre Anfrage - mit Ihren Angaben - an master@husse.be !

Sie kaufen per Palette ?  Sie erhalten einen günstigen Preis.
bottom of page